Thursday, June 28, 2012

"Kembalilah seperti semula, dimana kita saling bercanda" 


dear kamu
 inillah waktu untuk aku yang menunggumu
yah, menunggu :)

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment

Terima Kasih Telah Bekunjung :)