Tuesday, August 7, 2012

Wanita Haid Memotong Kuku

Bener ga sih kalo wanita lagi haid ituh ga boleh/haram memotong kuku dan memotong rambut?
Ayoo ayoo kita kaji bersama-sama :)

Sebenarnya tidak ada keterangan yang melarang wanita haid memotong kuku atu rambut. Menurut sejumlah riwayat, wanita haid itu dilarang melakukan hal-ha berikut :

1. Wanita haid haram melakukan shalat dan shaum,
"Abu Sa'id r.a berkata : Sesungguhnya Nabi saw pernah berkata kepada wanita : Bukankah wanita itu apabila haid tidak boleh solat dan shaum? "Betul"! jawab mereka." (HR. Bukhari & Muslim)
2. Wanita haid haram melakukan Thawaf,
"Nabi saw bersabda : Wanita yang sedang haid boleh melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji kecuali thawaf" (HR Ahmad & Ibn Abi Syaibah)
3. Wanita haid haram melakukan hubungan seks,
 "Dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid, katakanlah haid itu gangguan. Oleh karena itu janganlah kamu melakukan hubungan seks ketika wanita haid" (QS. Al-Baqarah 2:222) >> ini hanya berlaku untuk yang sudah menikah :)
4. Wanita haid makruh berada di masjid
"Ummu salamah r.a berkata : Rasulullah saw telah masuk ke masjid ini, kemudian beliau berseru dengan keras : "Sesungguhnya wanita haid tidak halal berada di masjid, demikian juga orang yang junub" 
Kesimpulannya, wanita haid diperbolehkan memotong kuku dan rambut. Mereka diharamkan/dilarang melaksanakan shalat, shaum, thawaf, dan hubungan seks, serta di makruhkan berada dalam masjid..

udah jelas kan sekarang? naahh sok buat wanita yang sedang haid, dipotong tuh kuku sama rambutnya, memperidah diri di kala haid kan ga ada salahnya :)

0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment

Terima Kasih Telah Bekunjung :)